ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
ร.ต.ลาวา กิจพงษ์
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
3 คลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ร.ต.ลาวา กิจพงษ์
088-205-6946
-
088-205-6946
ผู้ประสานงาน
ร.ต.ลาวา กิจพงษ์
088-205-6946
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -