ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดย่อม
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 56/1 หมู่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณปิ่นรัตน์
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ปี 2547 ได้จัดตั้งกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง โดยได้รับคำแนะนำจากสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด การก่อตั้งครั้งแรกมีสมาชิกจำนวน 30 คน สมาชิกทุกคนช่วยกัน มีการถือหุ้นร่วมกัน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ และช่วยกันผลิตสินค้าให้กลุ่มนำไปใช้ โดยทดลองทำ แต่ยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ จึงได้ติดต่อหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกรุงเทพฯ มาสอนวิธีทำ เพื่อเรียนรู้หลักการและวิธีทำ หลังจากนั้นได้ทดลองทำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ประมาณ 1 ปี จึงได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่พอใจ จนกระทั่งในปี 2549 จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และได้ขยายตลาดจำหน่ายสู่ภายนอก

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้