ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายเขียน หาญประทุม
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
34 หมู่ที่ 4 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายเขียน หาญประทุม
0879444052
-
ผู้ประสานงาน
นางสาววนารัตน์ คำกล่อมใจ
-
udonthani@alro.go.th

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -