ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านโคกมะมวง
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางสาวกัลยา นิ่มละมัย
075282171
-
ผู้ประสานงาน
นางสาวกัลยา นิ่มละมัย
075282171
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ปุ๋ยหมักชีวภาพ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -