ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านในกอย
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายนัน ชูเอียด
0878377042
-
ผู้ประสานงาน
นายนัน ชูเอียด
0878377042
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

แปรรูปสละลอยแก้ว แปลงอินทผาลัม ปลูกผักเหมียงร่วมยาง ทำน้ำหมักชีวภาพ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -