ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านตีนเป็ด
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายวิวัฒน์ วสันต์
-
-
ผู้ประสานงาน
นายวิวัฒน์ วสันต์
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

สถาบันการเงินชุมชน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -