ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายพงศ์พิสุทธิ์ ธิติอภินันท์
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
103 หมู่ที่ 11 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายพงศ์พิสุทธิ์ ธิติอภินันท์
0856212951
-
ผู้ประสานงาน
นายบรรจงศักดิ์ ไพรวรรณ
-
phayao@alro.go.th

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

การเลี้ยงสุกร (พ่อพันธุ์) และเกษตรผสมผสาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -