ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายอรรถพล เสียมกำปัง
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านเกษตรกรและชนบท
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
80/162 หมู่ที่ 16 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายอรรถพล เสียมกำปัง
-
-
ผู้ประสานงาน
นายอรรถพล เสียมกำปัง
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

การปลูกผักและผลิตเมล็ดพันธุ์

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -