ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสมชาย นิลอนันต์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
101 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณสมชาย (ประธานกลุ่ม)
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น - การปลูกปาล์ม - แปลงเกษตรผสมผสาน เช่น ชะอม ฝรั่ง สละ มะละกอ พริก ดาวเรือง กล้วยหอม และกล้วยน้ำว้า เป็นต้น - การปลูกพืชเสริม เช่นใบเตย ดาวเรือง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ดีในช่วงวันพระ - การปลูกพืชผักสวนครัว - ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก สุกร เป็ด ไก่

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้