ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสมมาตร บุญฤทธิ์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
76 หมู่ที่ 8 บ้านศรีวิไล ถนนกำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณสมมาตร
khun009@hotmail.com
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น
-ปุ๋ยหมักชีวภาพ
- กล้วยไม้
- การเพาะเห็ด
- การเลี้ยงไส้เดือน
- การเลี้ยงจิ้งหรีด
- การเลี้ยงกบ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้