ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงการทำฮอร์โมนไข่ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
กศน.ตำบลบางระกำ
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
-
หมู่ 1 บ้านบางระกำ - - ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางสาวธิดารัตน์ เอกนิล
T@Gmail.com
034338745
-
-
-
ผู้ประสานงาน
-
T@Gmail.com
-
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

************************กรุณากรอกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ตามคู่มือ หน้าที่ 12***********************************
************กรุณาเพิ่มรูปภาพจำนวน 5 รูป (รูป กศน.ตำบล, แหล่งเรียนรู้, การจัดกิจกรรมพอเพียง) ในแถบด้านบน "รูปภาพศูนย์เรียนรู้" ตามคู่มือ หน้าที่ 13*************

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -