ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.43
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่5 บ้านหนองโหล๊ะ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.43
mdu43rdo@gmail.com
0953652491
074673825
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.43
Champ_npc43@hotmail.com
0631535949
074673825

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -