ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.35
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่7 บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.35
mdu35@hotmail.com
0863921783
053953051
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.35
mdu35@hotmail.com
0860410117
053953051

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -