ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นกส.5
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
222 หมู่14 บ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นกส.5
0817625196
-
ผู้ประสานงาน
ผบ.นกส.5
089551355
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -