ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.46
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
76/2 หมู่6 บ้านใหม่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.46
pisuth_monthanut@iclown.com
0818662271
077313759
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.46
seksol_san@gmail.com
0869590412
077313759

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -