ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.22
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่8 บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.22
0817837893
042571191
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.22
0815468848
042571191

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -