ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.พงุ้น
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางสังวาลย์ พิมลรัตน์
0895946392
-
ผู้ประสานงาน
นางสังวาลย์ พิมลรัตน์
0895946392
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

สวนเศรษฐกิจพอเพียง

                  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ธกส.  บ้านพะงุ้น  หมู่ที่  ๒  ตำบลครน  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  (เดิมชื่อ  กลุ่มโรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านไทรล่า)  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาสวี  ผู้จัดการว่าที่ร้อยตรีไสว  แสงสว่าง  มี นางสังวาลย์  พิมลรัตน์ เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านไทรล่า

การเดินทางไป ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านพะงุ้น หมู่ที่ 2 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร หากเดินทางโดยรถส่วนตัว มุ่งลงใต้บนทางหลวงแผนดินเส้น  41  เจอโรงงานปาล์มดิบ(ปาล์มผึ้ง) ผ่านยูเทิร์นแรก เจอปั้ม ปตท.สวี ผ่านยูเทิร์นที่สอง ให้ขับไปเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวกลับรถเมื่อถึงยูเทิร์นที่สาม จะเจอทางแยกที่มีป้าย “ศูนย์การเรียนรู้บ้านพะงุ้น” ขับเข้าไปซักครู่ผ่าน “บ้านผู้ใหญ่ ม.2” ขับต่อไปอีกก็จะถึงที่หมาย“ศูนย์การเรียนรู้บ้านพะงุ้น” โดยจะอยู่ก่อนถึงโรงเรียนไทรล่า


เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -