ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ศูนย์เรียนรู้ ช.พัน.3
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
พ.ต.ประทีป ไกรศิริ
089-9021377
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -