ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
วส.914 สนภ.3 นทพ.
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
61 ปงอ้อ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.
053772327
053772327
phajarean@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -