ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
บชร.1
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
พ.อ.อภิชาต มีธัญญากร
0954145461
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -