ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
ช.พัฒนา สนภ.3
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
53 หมู่5 ดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.ช.พัฒนา สนภ.3
takro_s@hotmail.com
0818832130
-
takro_s
ผู้ประสานงาน
นพช.สนภ.3
Aj_goodboy@hotmail.com
0819933448
-
0819933448

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -