ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ร.พัน.๘
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
121 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ร.อ.กฤดากร ช่วยชุหนู
0905713196
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -