ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.31
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
151 หมู่8 บ้านป่าตองดอนทรายทอง ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.31
0895566585
054688335
Aid2554
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.31
0811839877
054688335
0861839877

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -