ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นกส.4
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่3 บ้านหินกูบ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นกส.4
0917299129
-
0917299129
ผู้ประสานงาน
ผบ.นกส.4
3860100976376
0815708738
0815708738

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -