ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ร.ท.ถาวร พูลสุข
081-0713872
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -