ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.21
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่5 บ้านโคกหนองแวง ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.21
0814855666
042140014
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.21
0615098648
042140014
mlam88

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -