ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
พล.ร.9
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2541
รางวัล
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ร.ท.วิเชียร ศรีจันทร์โฉม
034603052
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -