ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายสมบูรณ์ นาไพรวัลย์
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
580/42 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายสมบูรณ์ นาไพรวัลย์
0848159479
-
ผู้ประสานงาน
นางจุฑาทิพย์ แย้มสวน
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -