ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ชุมชนร่มทอง
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2544
รางวัล
120 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ร.อ.ชาตรี ภูยาธร
0854234500
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -