ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.52
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
156 หมู่2 บ้านดอนหนองแหน ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.52
0819171001
044628361
ฺBoyd2204
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.52
0894280299
044628361
sun5401_mtts33@yahoo.com

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -