ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
กลุ่มหอยนางรมครบวงจร / นางพิกุล น้ำมหาเจริญ
ประเภท
กลุ่มหอยนางรมครบวงจร
ปีที่จัดตั้ง
2559
หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -