ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
วส.921 สนภ.5
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
114 นาแค ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
หน.วส.921 สนภ.5
panu2940@hotmail.com
086708708
056708718
NU.29
ผู้ประสานงาน
นยข.วส.921 สนภ.5
chednipit@gmail.com
0821707456
056708718
sweeet4583

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -