ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสมพงษ์ พรผล
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 2 บ้านท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณสมพงษ์
07-644-4420

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น - นำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและครอบครัว - มีอยู่ในชุมชนรวมกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่สามารถกำหนดราคายางแผ่นได้เอง - เป็นผู้นำการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านและการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากเศษยางพาราและใบยางจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน - การทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพและแปลงเกษตรปฏิบัติการ - การใช้ปุ๋ยกับต้นพืช - การทำไร่นาสวนผสม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้