ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.13
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
86 หมู่8 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.13
warawootseed@gmail.com
0896994575
-
warawootseed3546
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.13
0819430256
-
klod300516

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -