ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพศ.นทพ.
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
100/157 ลาดปลาเค้า63 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพศ.นทพ.
rung2839@hotmail.com
0937537999
025706422
ผู้ประสานงาน
นยข.นพศ.นทพ.
Win6285@hotmail.com
0955424777
025706422

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -