ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ศูนย์เรียนรู้ฯ ร้อย.ตถ.6
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
จ.ส.อ.อนุชา หลอดสว่าง
0962659207
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -