ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.25
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่3 บ้านศูนย์กลาง ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.25
Mdu025@gmail.com
0953652451
042414902
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.25
help_252@hotmail.com
0808612580
042414902

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -