ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.56
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
45 หมู่2 บ้านบก ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.56
953652498
-
1CMD.56
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.56
782402761
-
782402761

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -