ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
สนภ.1
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
179 บ้านหนองเค็ดใหม่ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผอ.สนภ.1
0811740297
038552881
ผู้ประสานงาน
นพช.สนภ.1
0862500050
038552881

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -