ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.16
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
239 หมู่5 บ้านสะเดียง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.16
0814500191
056723088
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.16
0954917962
056723088

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -