ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.24
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่8 บ้านศรีมงคล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.24
MDU-24@outlook.co.th
0818276499
042635450
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.24
MDU-24@outlook.co.th
0621803218
042635450

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -