ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.33
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
220 บ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.33
mdu33_plan@hotmail.co.th
0879300310
055533903
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.33
npc_mdu33@hotmail.co.th
0844915090
055533903

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -