ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.23
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่1 บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.23
Mdu023@gmail.com
089713440
042072650
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.23
Mdu023@gmail.com
0856595579
042072650

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -