ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
บ้านนาย เชษฐา แก้วทันคำ
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย เชษฐา แก้วทันคำ
0852699708
-
ผู้ประสานงาน
นาย เชษฐา แก้วทันคำ
0852699708
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -