ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นกส.2
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
121หมู่10 บ้านโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นกส.2
0883890213
042704829
0883890213
ผู้ประสานงาน
ผบ.นกส.2
0982061134
042704829
0982061134

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -