ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.15
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
225 หมู่1 บ้านชุมทหาร ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.15
0953652475
056510861
mdu15
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.15
0894417898
056510861
payu1007

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -