ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นางรำพึง อินทร์สำราญ
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
118 หมู่ที่ 3 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางรำพึง อินทร์สำราญ
0856342273
-
ผู้ประสานงาน
นางรำพึง อินทร์สำราญ
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรทฤษฎีใหม่, การทำเกษตรอินทรีย์

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -