ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
บ้าน พ.ต.ท. ธำรงค์ สิงห์แก้ว
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
หมู่บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
พ.ต.ท. ธำรงค์ สิงห์แก้ว
0844915090
-
ผู้ประสานงาน
พ.ต.ท. ธำรงค์ สิงห์แก้ว
-
0844915090

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -