ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายแก้ว จันทะพิม
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
76 หมู่ที่ 13 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายแก้ว จันทะพิม
0972271095
-
ผู้ประสานงาน
นายบรรจงศักดิ์ ไพรวรรณ
-
phayao@alro.go.th

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน และปศุสัตว์ แบบเกื้อกูลกัน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -