ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายเรวัตร นาคหอม
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
141 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายเรวัตร นาคหอม
0892689602
-
ผู้ประสานงาน
นายนันทวัฒน์ สุริยวงษา
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -